• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ ်ား search results

Nickelback - Gotta Get Me Some

Nickelback - Gotta Get Me Some

I went out on the town with a friend last weekend -- His ex girlfriend's friend was there alone -- She bought a couple rounds and I got the feeling, she could really handle alcohol -- -- Another one down and headed off the deep end -- The more we drank, the less that we had them -- -- And it turns out she's got everything I want, but all rolled into one -- She smokes a little home drown, drinks a little Cuervo -- Still a little down home, there was never a doubt -- [more]

movies ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ open link ်ား
Nickelback - Midnight Queen

Nickelback - Midnight Queen

I'm in a bar full of bikers -- And a handful of junkies -- It's fifty&fifty chance that they're -- Plannin' to jump me -- Anybody drinking here is lucky just to leave here alive -- -- Well my favourite littel waitress has -- Ahold of my eys -- But here's a shotgun -- Loaded hidden under the bar -- [more]

şarkı sözleri ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ download watch ်ား
Nickelback - When We Stand Together

Nickelback - When We Stand Together

One more depending on a prayer -- And we all look away -- People pretending everywhere -- It's just another day -- -- There's bullets flying through the air -- And they still carry on -- We watch it happen over there -- And then just turn it off -- -- [more]

about ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ about ်ား
Nickelback - Bottoms Up

Nickelback - Bottoms Up

Hey! -- Who's coming with me? -- To kick a hole in the sky -- I love the whiskey, let's drink that shit till it's dry -- So grab a Gym, B, J.B. whatever you need -- Have a shot from the bottle, doesn't matter to me -- -- Another round, fill 'er up -- Hammer down, grab a cup, bottoms up -- -- [more]

lyrics and watch ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ download watch ်ား
Nickelback - This Means War

Nickelback - This Means War

Get right into the ring for a battle that you can't win -- Swing as hard as you can swing -- It was doing me nothing -- Should have seen it coming, it had to happen sometime -- But you went for the knife to an all out gun fight -- The only thing to save is the banner that you wave to be wrapped around your grave. -- -- (Chorus) -- -- You've gone too far -- [more]

another mp3 ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ download watch ်ား
Paulina Rubio - All Around The World

Paulina Rubio - All Around The World

All around the world -- we're rocking, we're rolling like crazy -- All the way -- All around the world -- we jump up, we dance, we go crazy -- All the way -- -- My body is shaking, can't stop it eh oh -- This feeling is crazy, is loco eh oh -- Your body is popping, you love it eh oh -- [more]

another lyrics ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ ara ်ား
Umut - Güle Güle

Umut - Güle Güle

Çok değil... birazcık -- Değer verseydin ne olurdu sanki -- Çok değil... birazcık -- Kalbinde yer verseydin ölürmüydün sanki -- -- Ben sana hem değer -- Hem kalbimde yer veririm -- Sen bunu yapmak istemiyorsan -- Yapacak tek birşey kalıyor bana -- -- [more]

more ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ download from ်ား
Umut - Söyle

Umut - Söyle

Kalbime hançer vurulmuş gibi -- Oldum bu haberi duyunca -- İnan bunu senden hiç beklemezdim -- Beni böyle bırakıp gideceğini -- -- Nasıl yaparsın bunu bana nasıl -- Hiç mı düşünmezsin beni -- Sen olmazsan yaşayamam ki -- Sen olmadan nefes alamam ki -- -- [more]

- daha etrafli ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ free download and ်ား
Umut - Dur

Umut - Dur

Dur gitme... kal ne olur -- Sensiz olamam -- Dur dinle... bırakma beni -- Nefes alamam -- -- Dur ne olur -- Sen yaşama sebebimsin -- Sen benim herseyimsin -- Sensiz ben yaşayamam -- -- [more]

mp3 download ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ listen mp3 ်ား
Umut - Düşün Ne Olur

Umut - Düşün Ne Olur

Bu dünyada senden gayrı -- Seveceğim kimim var -- Bu dünyada sensiz inan -- Yaşanmaz ki yar -- -- Bırakma beni ne olur -- Bu dünya dar -- Bırakıp gitme ne olur -- Nefes alamam yar -- -- [more]

about ေရႊမႈန္ရတီဖူးကားမ lyrics ်ား