• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundဝတ္မႈံေရႊရည္ လုိးကား search results

Fish - Roadhouse Blues

Fish - Roadhouse Blues

Yeah -- -- Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel -- Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel -- Yeah, we're goin' to the Roadhouse -- We're gonna have a real good time -- -- Yeah, back at the Roadhouse they got some bungalows -- Yeah, back at the Roadhouse they got some bungalows -- And that's for the people -- [more]

MP3 audio search ဝတ္မႈံေရႊရည္ music clips lyrics လုိးကား
Fish - Shadowplay

Fish - Shadowplay

Hunched foetal in the corner of my soul -- My fingernails are bleeding -- From climbing up the wall -- This time you really hurt me right down to the core -- And I'm desperately trying to find a reason -- To forgive you for it all -- -- I saw your life as a shadowplay -- In a trance I was held by the shadowplay -- In the spell of the shadowplay -- [more]

another clips ဝတ္မႈံေရႊရည္ guzel sözler လုိးကား
Fish - Question

Fish - Question

Why do we never get an answer -- When we're knocking at the door -- With a thousand million questions -- About hate and death and war? -- 'cuz when we stop and look around us -- there is nothing that we need -- in a world of persecution -- that is parting in its greed -- -- Why do we never get an answer -- [more]

guzel sözler ဝတ္မႈံေရႊရည္ youtube izle လုိးကား
Fish - Say It With Pride

Fish - Say It With Pride

The lion shall roar -- We'll walk through that door -- Do it all -- We say it with pride -- The lion shall roar in the sun -- Light up my eyes -- A feeling that can't be denied -- A nation so small -- We're gonna walk tall in the sun -- We'll answer the call -- [more]

mp3 search engine ဝတ္မႈံေရႊရည္ bedava mobile indir လုိးကား
Fish - Punch And Judy

Fish - Punch And Judy

Washing machine, pinstripe dream stripped the gloss from a beauty queen -- Punch and Judy, Judy, Judy -- Found our nest in the Daily Express, met the Vicar in a holy vest -- Punch and Judy, Punch and Judy -- Brought up the children, Church of E, now I vegetate with a color TV -- Worst ever thing that happened to me, oh for D-I-V-O-R-C-E -- Oh Judy -- -- -- Whatever happened to pillow fights? -- [more]

get lyrics ဝတ္မႈံေရႊရည္ - daha etrafli လုိးကား
Fish - Script For A Jesters Tear

Fish - Script For A Jesters Tear

So here I am once more in the playground of the broken hearts -- One more experience, one more entry in a diary, self-penned. -- Yet another emotional suicide, overdosed on sentiment and pride -- Too late to say I love you, Too late to restage the play -- Abandoning the relics in my playground of yesterday -- -- I'm losing on the swings, I'm losing on the roundabouts -- Too much, too soon, too far to go -- Too late to play, the game is over -- -- [more]

of mp3 files ဝတ္မႈံေရႊရည္ Simple search လုိးကား
Fish - Rites Of Passage

Fish - Rites Of Passage

With this right of passage, cruel twist of fate, with every turn of every card I never see, -- until it's too late, the deed is done and leaves me wondering just where our love has gone -- I cannot say in honest truth that I still trust all my feelings for you. -- -- You knew that it was wrong, -- You think that saying sorry is gonna make it seem alright, -- Maybe in this song you will hear me for the first time -- and you'll start to see the light. -- -- Living with you is like being parked on double yellow lines waiting to be towed away, -- [more]

lyrics and watch ဝတ္မႈံေရႊရည္ mp3 search engine လုိးကား
Fish - Scotland By Our Side

Fish - Scotland By Our Side

As we set out on this journey -- Off to face the world's best -- The love of this small nation -- Gives us strength to face the test -- And if pride can bring us glory -- We'll be there, when it's handed down, -- We will never run or hide -- We have Scotland by our side. -- -- -- [more]

music clips lyrics ဝတ္မႈံေရႊရည္ guzel sözler လုိးကား
Fish - Pseudo Silk Kimono

Fish - Pseudo Silk Kimono

Huddled in the safety of a pseudo silk kimono -- Wearing bracelets of smoke, naked of understanding -- Nicotine smears, long, long dried tears, invisible tears -- Safe in my own words, learning from my own words -- Cruel joke, cruel joke -- -- Huddled in the safety of a pseudo silk kimono -- A morning mare rides, in the starless shutters of my eyes -- The spirit of a misplaced childhood is rising to speak his mind -- To this orphan of heartbreak, disillusioned and scorned -- [more]

guzel sözler ဝတ္မႈံေရႊရည္ global search video လုိးကား
Fish - Raw Meat

Fish - Raw Meat

-for Andy Field -- Raw meat for the balcony -- Another mugging in tin pan alley -- Another heart of attack takes the centre stage -- You might think I'm getting cynical -- But after these years I can still pass the physical -- still got my corner, still got my edge -- -- And the waitress takes an order for another round -- As I try to blend my way into the crowd -- [more]

Its free download ဝတ္မႈံေရႊရည္ global search mp3 လုိးကား

Let's search like this:

စိုျမတ္သူဇာေအားကား စိုျမတ္သူဇာေအားကား စိုျမတ္သူဇာေအားကား ​ေရႊမႈံရတီ​ဖူးကား မုိးယုစံ လုိးကာ လီးျကီးနည္း မိုေဟကိုေအားကား ညမင္းသား ျမန္မာေအာစာအုပ္ မုိးယုစံ လုိး% စိုးျမတ္သူဇာဖူးကား လုိ႔ကားမ်ား ဖင္​လုိ႔ကားမ်ား ထိုင္​း​ေက်ာင္​သား​ေအားကား မုိးေဟကို လုိးကား ေရႊမႈံရတီီဖူးကား မုိးေဟကုိ ဖူးကား ကိုရီးယား ​ေအားကား မိုယုစံ​ေအားကားဗီဒီယို မုိးေဟကုိ ဖူးကားလိုးကား ျမန္မာဖူးကားမ်ား