• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundမုိးယုစံ​ေအာ္​ကား search results

Maureen Mcgovern - Of Thee I Sing

Maureen Mcgovern - Of Thee I Sing

The more I read the papers, -- The less I comprehend -- The world and all its capers -- And how it all will end -- -- Nothing seems to be lasting -- But that isn't our affair -- We have something permanent -- I mean in the way we care -- -- [more]

burada axtar mp3 မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - All The Things You

Maureen Mcgovern - All The Things You

I dreamed a dream one day -- And now, that dream is here beside me -- Long the skies were overcast -- But now, the clouds have passed: -- You're here, at last! -- -- Chills run up and down my spine -- Aladdin's lamp is mine -- The dream I dreamed was not denied me -- -- [more]

burada axtar mp3 မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - Little Jazz Bird

Maureen Mcgovern - Little Jazz Bird

I'm a little jazz bird -- And I'm telling you to be one too -- For a little jazz bird -- Is in heaven when she's singing blue -- I say this with regret -- But you're out of date -- You ain't heard nothin' yet -- Till you syncopate -- -- When the going gets rough, -- [more]

mp3 search engine မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - Little Boy Lost

Maureen Mcgovern - Little Boy Lost

Little boy lost -- In search of little boy found -- You go a-wondering, wandering, -- Stumbling, tumbling, round! round! -- When will you find -- What's on the tip of your mind? -- Why are you blind -- To all you ever were, never were, -- -- Really are, nearly are? -- [more]

burada axtar mp3 မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - Like A Lover

Maureen Mcgovern - Like A Lover

featuring Dori Caymmi -- -- Like a lover, the morning sun -- Slowly rises and kisses you awake -- Your smile is soft and drowsy -- As you let it play upon your face -- Oh, how I dream I might be like the morning sun to you -- -- Like a lover, the river wind -- Sighs and ripples its fingers through your hair -- [more]

youtube clip မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - Life's A Long Way To Run

Maureen Mcgovern - Life's A Long Way To Run

Love don't mean much to someone like you -- It's just a game or fun thing to do -- And when it's over and your lover has gone, -- Do you know where you stand? -- -- Do you long for someone? -- Oh, life's a long way to run -- -- Time hasn't changed your ways -- I guess that's why no one stays -- [more]

get lyrics မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - Let's Take A Walk Around The Block

Maureen Mcgovern - Let's Take A Walk Around The Block

I never traveled further North than old Van Courtland Park -- And never further South than the aquarium -- I've seen the charm of Jersey City, but first, let me remark -- I saw it from the Empire State solarium -- -- But I've been putting nickels in the postal savings bank -- And when those nickels pile up, we can toddle off in swank -- And I don't mean an ordinary cook's tour -- I mean a cabin de-luxe tour -- -- [more]

burada axtar mp3 မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - Let's Fall İn Love

Maureen Mcgovern - Let's Fall İn Love

I have a feeling, it's a feeling I'm concealing -- I don't know why -- It's just a mental, incidental, sentimental -- Alibi -- But I adore you, so strong for you -- Why go on stalling, I am falling, love is calling -- Why be shy? -- -- Let's fall in love -- Why shouldn't we fall in love? -- [more]

bedava indir မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - It's Only A Paper Moon

Maureen Mcgovern - It's Only A Paper Moon

Say, it's only a paper moon -- Sailing over a cardboard sea -- But it wouldn't be make-believe -- If you believed in me -- -- Yes, it's only a canvas sky -- Hanging over a muslin tree -- But it wouldn't be make-believe -- If you believed in me -- -- [more]

youtube mp3 မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား
Maureen Mcgovern - It's All İn The Game

Maureen Mcgovern - It's All İn The Game

Remember this when love's concerned: -- At times, you'll think your world has overturned -- But if he's yours and if you're his, -- Remember this -- -- Many a tear has to fall but it's all in the game -- All in the wonderful game that we know as love -- You have words with him and your future's looking dim -- But these things, your hearts can rise above -- -- [more]

mahnı sözü မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား

Let's search like this:

​ေအသင္​ခ်ိဳ​ေဆြ​ ​ေအာကား မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား ေရြွမႈံရတီဖူးကား ေရႊမႈန္ရတီေအာကား moeyusan အျပာကား အျပာကာvideoမိုးေဟကိcomcomcnwww ေရႊမူန္ရတီေအာကားfavicon.ico မုိးေဟ ကုိဖူးကား ေရႊမံုရတီေအာကား လုိ့ကား ့မုိးယုစံလုိးကား သက္​မြန္​ျမင္​့​ေအာကား ​ေရႊမႈံရတီ​ဖူးကား အေမရိကန္လိုးကား အေမရိကန္ေအာကား သဇင္ေအားကား မိုးယုစံ​ေအာကာ စိုးျမတ္သူဇာခိုးကူးေခြ ျမန္မာစကား ေရႊမႈံရတီ ေအာကား