• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundမိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား search results

Ludacris - Screwed Up

Ludacris - Screwed Up

(feat. Lil' Flip) -- -- Man coughs -- Man talking -- Ah yeah, we sending this one out -- From everybody I mean to everybody from the H-Town to the A-Town -- To worldwide so get your lighters, get your drink -- And I tell you what I'm so fucked up, and screwed up -- If anybody try to blow my high, you know what I'ma tell 'em -- -- [more]

MP3 audio search မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Diamond In The Back

Ludacris - Diamond In The Back

Gangsta whitewalls, TV antennas in the back (the back, the back...) -- -- Chorus -- I wanna (diamond in the back) -- I wanna (sunroof top) -- I wanna (diggin' the scene with a gangsta lean) -- I wanna (diamond in the back) -- I wanna (sunroof top) -- I wanna (diggin' the scene with a gangsta lean) -- I wanna (diamond in the back) -- [more]

download from မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Hard Times

Ludacris - Hard Times

(feat. Eightball & MJG, Carl Thomas) -- -- Chorus: Carl Thomas -- I'm tryin to make it through these hard times (hard, times) -- I'm tryin to make it through these hard times -- I'm tryin to make it through these hard times (hard, times) -- I'm tryin to make it through these hard times -- I'm tryin to make it through these hard times (hard, times) -- I'm tryin to make it through these hard times -- I'm tryin to make it through these hard times (hard, times) -- [more]

Its free download မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Splash Waterfalls

Ludacris - Splash Waterfalls

(feat. Sandy Coffee) -- -- Ludacris + (Sandy Coffee) -- Ohhhh! Ohhhh! Ohhhh! Say it (make love to me) -- Ohhhh! Ohhhh! Ohhhh! What? (fuck, meee!) -- Ohhhh! Ohhhh! Ohhhh! Say it (make love to me) -- Ohhhh! Ohhhh! Ohhhh! What? (fuck, meee!) -- -- Chorus: repeat 2X -- I'm bout to throw some game, they both one and the same -- [more]

youtube clip မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Stand Up

Ludacris - Stand Up

Intro -- Stand up! Stand up! -- Stand up! Stand up! -- -- Chorus: Ludacris and (Shawna) -- When I move you move (just like that?) -- When I move you move (just like that?) -- When I move you move (just like that?) -- Hell yeah! Hey DJ bring that back! -- (When I move you move) just like that? -- [more]

about မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Blow It Out

Ludacris - Blow It Out

Ludacris -- AOWWWW! -- I never used to snore in my sleep 'til this rap shit started -- Warm thoughts fill the hot-headed and cold-hearted -- Your whole paycheck, you burp it and then fart it -- And y'all think I'm gon' stop? BLOW IT OUT YA ASS! -- In one year I got rich, now life's movin so fast -- But bein broke with no food is just a thing of the past -- Plus I'm the new phenomenon like white women with ass -- And y'all prayin that I flop? BLOW IT OUT YA ASS! -- [more]

another search မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Southern Fried Intro

Ludacris - Southern Fried Intro

Intro -- Hey, yeah! I want all you proud sistas to stand up -- I want everybody to stand up and be counted tonight -- Brothers and Sisters if you know you got your thing together -- I want you to stand on up, now I got somethin' to tell yaI told ya' how to think about it, now I want to tell how to get the thing together -- So come on now and get up to it yall -- -- Verse 1 -- The incredible, untouchable nigga spittin' venom out his body wit' the dopest flows -- And wonder why the line's around the corner -- [more]

hemen indir မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Cold Outside

Ludacris - Cold Outside

Ludacris -- -- Chorus -- -- It ain't no one to trust but me -- And I got to make sure that I take care of my family -- And it ain't no choices 'cause it's cold outside (It's cold outside) -- -- And to my niggas on the block -- On the grind and hustlin' tryin' to sell some rocks -- [more]

example from မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Freaky Thangs

Ludacris - Freaky Thangs

(feat. Jagged Edge, Twista) -- -- It's two a.m. in the morning and it uhh.. -- light showers and you're probably hookin up with that girl -- that's been, two-wayin you all week. Her baby daddy's out -- of town so uhh, you can fuck around. It's okay to check in -- that Motel 6. $59.95, not a cent more, for that dirty-ass ho. -- Yeah. Stop by that convenience store and pick up them rubbers - -- magnum I hope. This is Phazon Love and uhh, I love hoes. -- I just don't pay 'em! -- [more]

example from မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား
Ludacris - Get The Fuck Back

Ludacris - Get The Fuck Back

(feat. Fate Wilson, I-20, Shawna) -- -- intro I-20 -- What the fuck's up! -- DTP in this mother fucker -- And for all ya'll that don't like it -- Do one thing, get the fuck back -- 'Cause all my niggas iz ready -- Luda, 20, Fate, Shawna -- Let's show these mutha fuckers how we disturb the peace -- [more]

open link မိုး​ေဟကိုလိုးကားမ်ား

Let's search like this:

မုိးေဟကုိ ဖူးကားလိုးကား မိုးယုးစံလိုးကာ မြန်မာလိုးကား ျမန္​မာအျပာကာvideoမိုးေဟကိုxxx ျမန္မာေအာ္စာအုပ္မ်ား ျမန္မာမမ်ားလိုးကား စုိးျမက္သူဇာsex ေရြွမံုရတီ လိုးကား မိုးေဟကို ဖူးကာသ ေရႊမံႈရတီ လိုးကား အပ်ိုေစာတ္ဖုတ္ လိိုးကား ေအာစာအုပ္အသစ္မ်ား usaလိုးကားမ်ား လူနဲ႔​ေခြးလိုးကား မုိးေဟကုိ ဖူးကား ေမသက္ခိုင္လိုးကါး ျမန္မာဖူးစာအုပ္မ်ား ျမန္မာေစာက္ပတ္ လိုးကားသဇင္1245 မိုးေဟကို ဖူးကား