• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundမိုး​ေဟကိို​ေအာ search results

Dadaloğlu - Hakk'ın Kandilinde Ben Bir Sır İdim

Dadaloğlu - Hakk'ın Kandilinde Ben Bir Sır İdim

Hakk'ın kandilinde ben bir sır idim -- Anamın rahmine indirdin felek -- Ak mürekkep idim kızıl kan ettin -- İnsan sıfatına döndürdün felek -- -- Ellisinde yaşım yarıyı geçti -- Altmışında yolum yokuşa düştü -- Yetmişinde her tebdilim dolaştı -- Mertebe indirdin felek -- -- [more]

indirmeden izle မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Gitti Cerit Gitti Gider Avşarlar

Dadaloğlu - Gitti Cerit Gitti Gider Avşarlar

Gitti Cerit gitti gider Avşarlar -- Gider oldu namusumuz arımız -- Kavga kuruldu da kılıç çalındı -- Hey ağalar nere vardı yarımız -- -- Ağamız da çadırını tutardı -- Kabudunu dal boyuna atardı -- Her birimiz bin atlıya yeterdi -- Dövüşerek ölemedi varımız -- -- [more]

guzel sözler မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Gib'olur (Bir Yiğit De Anasından)

Dadaloğlu - Gib'olur (Bir Yiğit De Anasından)

Bir yiğit de anasından doğunca -- Kur'ağaçta bir dal bitmiş gib'olur -- Yaşı varıp on beşine değince -- Yükünü kumaştan tutmuş gib'olur -- -- Aşıklar sazını eline alsa -- Güzeller perdesin üzüne vursa -- Bir yiğit sevdiğin sesini duysa -- Gölde gövel ördek ötmüş gib'olur -- -- [more]

- click here မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Gerek (Şu Yalan Dünyaya)

Dadaloğlu - Gerek (Şu Yalan Dünyaya)

Şu yalan dünyaya geldim geleli -- Giyinip kuşanıp işlemek gerek -- Cahil yar sevenin uykusu gelmez -- Uyanıp sohbete başlamak gerek -- -- Mürakipler var da burda duyarlar -- Duyarlar da birbirine koyarlar -- Şöylesi güzele nasıl kıyarlar -- Güzeli gül gibi beslemek gerek -- -- [more]

youtube izle မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Gerek (Her Sabah Her Sabah)

Dadaloğlu - Gerek (Her Sabah Her Sabah)

Her sabah her sabah ata binilmez -- Ata binince de uğru boş gerek -- Her güzele benim diye yanılmaz -- Zilif kıvrım kıvrım eğri baş gerek -- -- Atın iyisi de tezceden alır -- Güzelin yüzünde çifte ben olur -- Hey ağalar at dördünde çiğ olur -- Güzele on dört de ata beş gerek -- -- [more]

music clips lyrics မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Gene Geldi Yaz Ayları

Dadaloğlu - Gene Geldi Yaz Ayları

Gene geldi yaz ayları -- Göçeceğim şimden geri -- Yaz yağmuru sulu olur -- Coşar çağlar şimden geri -- -- Ağaçlar pürçünü açtı -- Kuşlar kılavuzun seçti -- Yolumuz gurbete düştü -- Garip düştüm şimden geri -- -- [more]

download music မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Gelin Ağ'lar Seyredelim Güzeli

Dadaloğlu - Gelin Ağ'lar Seyredelim Güzeli

Gelin ağ'lar seyredelim güzeli -- Gövel ördek gibi indi göllere -- Cilalar sürünmüş allar geyinmiş -- Doğan aylar gibi doğdu sabahtan -- -- Ağ yarin de karşısında durulmaz -- Hörü müdür melek midir bilinmez -- Acar akça ile satın alınmaz -- Dürr-i mah gibi de geçti sabahtan -- -- [more]

lyrics မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Fırsatı Ganimet Bildi Kötüler

Dadaloğlu - Fırsatı Ganimet Bildi Kötüler

Fırsatı ganimet bildi kötüler -- Böyle kalmaz padişahın çağları -- Eninize boyunuza eğlenin -- Sizin olsun Binboğa'nın dağları -- -- El kalmamış Binboğa'ya çıkacak -- İp kalmamış salıncağa takacak -- Hemen Avşar mıdır başa kakacak -- Bir gün olur geri gelir sağları -- -- [more]

daha fazla မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Felek Senden Şikayetim Çok

Dadaloğlu - Felek Senden Şikayetim Çok

Felek senden şikayetim çok benim -- Tilki delisinden tef ettin beni -- Ya ben mi yanlışım yoksa imam mı -- Acemi imama saf ettin beni -- -- Dadaloğlu'm güler iken ağladı -- Aktı gitti gözüm yaşı çağladı -- Erkek çakal kollarımdan bağladı -- Amma dişi aslan affetti beni -- -- [more]

more မိုး​ေဟကိို​ေအာ
Dadaloğlu - Fadime (Bilmem Küçük Amma)

Dadaloğlu - Fadime (Bilmem Küçük Amma)

Bilmem küçük amma bilmem divane -- Kuşumu koyurdum gitti zamana -- Ötesin fikrettim ahir zamana -- Eller güler oynar ağlar Fadime -- -- Yürü bir Fadime sana ne dedik -- Ağ topuk üstünü doğuyor edik -- Mevlam seni özeninen yaratık -- Ala gözü sürmelemiş Fadime -- -- [more]

free download and မိုး​ေဟကိို​ေအာ