• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundမိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား search results

Richie Kotzen - Livin' In Bliss

Richie Kotzen - Livin' In Bliss

I feel like a slave to life and I wanna run until I finally -- escape -- I trip on direction and Im scrambled by all the words you throw -- in my face -- I try to express to you but you know it all before I begin to -- say -- I don't know where Im going... But Im going -- Im going... -- Can you channel this? -- Baby I wont miss ajny of your school girl chatter -- [more]

download more မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - Livin' Easy

Richie Kotzen - Livin' Easy

I feel this time in my life that I saved it I'm motivated -- Not like I was, it's all right -- I feel like the time of my life is before me -- I 'm learning slowly -- I found the light I follow -- And I feel you lifting me high -- -- Livin' begun now that she's over -- No worry my son, I tell you that I'm livin' easy -- Bad way done gone no weight on my shoulder -- [more]

global search mp3 မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - Live A Little

Richie Kotzen - Live A Little

Day by day makin' a living in and out of the city -- Too many people too much confusion tied to a life -- that ain't ptetty -- Roll with it go with it ain't got much to show for it -- Walkin' for the man you do the best you can -- -- So take the time to live a little -- cause you give a little with out takinTake the time to live a little -- cause you give a little without takin -- Out on the run with too much to handle -- [more]

download music မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - Let's Say Goodbye

Richie Kotzen - Let's Say Goodbye

turn out the light our story is ending -- we wore this thing so far down I can't tell what I'm talkin about -- take what you want this old love in empty -- and I dont have anything here that I cant live without -- -- you say your spirits gone -- I can't say that your wrong -- oh, I know I've tried -- we came into it strong -- maybe we stayed in too long -- [more]

mp3 search engine မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - Let Me In

Richie Kotzen - Let Me In

Walkin on a broken bed of glass -- Tryin hard to stay above the past -- Realizing that this rope wont last -- But i cant stop there's something i need -- Fallin down so deep inside the frame -- In between the lines behind the pain -- Upside down, insane and rearranged -- But i cant stop, you've got what i need -- -- One knock will not let me in -- [more]

youtube mp3 မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - Last Words

Richie Kotzen - Last Words

it has been a while -- give me a sign that you made your way -- remember the life that I gave to you -- tell me there's more than what's left in me -- the last words between you and I -- the last words between you and I -- so much more than I need I can finally see -- what it was you meant to me -- oh there's got to be another life beside the life I lead -- the last words between you and I -- [more]

other lyrics မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - It Burns

Richie Kotzen - It Burns

Take a little time read between the lines and you won't -- Have to wonder any more -- Why life is what it is you take more than you give -- Until there's nothing left at all -- Look into your eyes try to realize where it's all goin -- Too far gone to know so you keep on pushin' the line -- until it burns -- You can't let it go you decide to fight it you try to but it -- Burns -- -- [more]

- click here မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - I'm Losin' You

Richie Kotzen - I'm Losin' You

Your love is fading, I can feel your love fading, -- O' honey away from me -- Because your touch, your touch has grown cold -- As if someone else controls your very soul -- I fooled myself as long as I can, now I feel the -- presence of another man -- It's there when you speak my name, -- It's just not the same -- O' honey I 'm losin' you -- -- [more]

another lyrics မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - I'm Comin' Out

Richie Kotzen - I'm Comin' Out

Hand on the table, i let the pile ride, Shootin' the dice I'm on Fire -- Say to my lady what my money can buy, dealer call it a five i'm on the rise -- Stick man hard ten press it up to $510.00 Ready or not, I got the numbers wired... -- Straight shooter I'm rollin' up a straight line, -- Hard number I'm comin', I'm Comin' out -- Blood money I'm burnin' up the pass line, -- O' mamma I'm Comin', I'm Comin Out -- -- Luck in my stable is keepin' me hot, Ain't no time to play shy -- Handin' me favors like on money can buy, -- [more]

of mp3 files မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Richie Kotzen - I'll Be Around

Richie Kotzen - I'll Be Around

This is our fork in the road love's last episode there's no -- Where to go oh no -- You made your choice and now it's up to me -- To bow out gracefully -- Though you hold the key but baby -- -- Whenever you call me I'll be there whenever you want me -- I'll be there -- Whenever you need me I'll be there I'll be around -- -- [more]

another mp3 မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား

Let's search like this:

ျမန္မာေအားကား၂၁၀၆ မုိးယုစံလုိကား စုိးျမတ္သူဇာ လုိးကား ပပဝင္းခင္ လိုးကား လိုးကါ ဖူး ေရႊမွံုရတီးဖူးကား ေရႊမုွံရတီလိုးကား မိုးယွစံလိုးကား မုိယုစံ​ေအာကား ျမန္မာ ေအာကား မုိး​ေဟကုိ​ေအာကား ေရြမုံရတီ ဖင္လုိးကား အမွန္အကန္ ျမန္မာအိုးစစ္စစ္ အျပာစာအုပ္​႐ုပ္​ျပ xnxxျမန္မာေအာကားxnxx ျမန္​မာ ​ေအာကာမ်ာ ျမန္မာစစ္စစ္ေအာကား မိုးယုစံ​ေအာကာ�အပ်င္းေျပ� မိုးယုစံ​ေအာကာ�အပ်င္းေျပ� usaလိုးကားမ်ား