• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundစုိးျမတ္သူဇာ လုိးကား search results

Silentium - Lores Of The Mist

Silentium - Lores Of The Mist

I wanted to see the moon -- Touch the heaven's roof -- More to know than I knew -- My soul escaped from the Wolf -- Mttarhku kept her own -- Mother Earth gave my skies -- She brathed out my soul -- More I see as one who flies -- -- My kinsman the water -- [more]

bedava mobile indir စုိးျမတ္သူဇာ music search engines လုိးကား
Silentium - Into The Arms Of The Night...

Silentium - Into The Arms Of The Night...

Shiver, limbs, my shoulders -- The coldness stroke through me -- Awaken from my slumber -- Her darkness spoke to me -- -- The temptress in the dark -- Just lay beside me -- Come, torn my aching heart -- Just let her breath through me -- -- [more]

music clips lyrics စုိးျမတ္သူဇာ global search video လုိးကား
Silentium - Path Of Tears

Silentium - Path Of Tears

Cold winter wind sighs to you "goodbye" -- The last rose alive on your lonely grave -- Path of Tears... -- Silence within the dim moonlight -- I weep without you the endless night -- -- My grace, my life, my light -- Waiting on the other side -- Angels are mourning tonight -- 'cos you are not by my side -- [more]

bedava mobile indir စုိးျမတ္သူဇာ music search engines လုိးကား
Silentium - Heart Unyielding

Silentium - Heart Unyielding

My heart is unyielding -- My dreams are fulfilled -- Yet so full of longing -- Without him it's stilled -- Untouched by all evil -- My truelove and I -- My hope and my sole will -- His sight so divine -- -- My heart is stern faithful -- [more]

open link စုိးျမတ္သူဇာ different search လုိးကား
Silentium - Painless

Silentium - Painless

What painful the chalice -- She drank so calmly -- There was his arms -- Around her naked body -- -- She still tastes his lips -- With her mouth -- A fragile rose -- Was her heart broken -- -- [more]

open link စုိးျမတ္သူဇာ movies လုိးကား
Silentium - Ere I Falleth

Silentium - Ere I Falleth

Ere I falleth, I liveth amongst ye -- Now I the fiend, bring the hate amongst ye -- Ere I falleth, falleth into depths -- Longyng to feel, underworld I have fallen -- -- For ye my black heart now weeps -- Ye'll embrace with every dream -- Come my child, and fall with me -- Forever burns the pain with thee -- -- [more]

another lyrics စုိးျမတ္သူဇာ şarkı sözleri လုိးကား
Silentium - Lost Is My Name

Silentium - Lost Is My Name

I am the shameless lust in you -- I am the vanity of man -- I am forever strength in you -- I am the one to lift the hand -- -- I am the jealous tongue, the poison dart -- I am the lost one, anger in your heart -- -- I am the hunger, plague and strife -- The virtue stained -- [more]

get lyrics စုိးျမတ္သူဇာ example from လုိးကား
Silentium - Flame Still Burns

Silentium - Flame Still Burns

And all the dreams I've ever felt -- Failing to reach or comprehend -- The essence of you -- -- ...And all the times I've feared for you -- I've shut the door and passed right through -- The flame burns for you -- -- The emptiness in me -- Was filled with you within -- [more]

lyrics စုိးျမတ္သူဇာ lyrics and watch လုိးကား
Silentium - Forever Sleep

Silentium - Forever Sleep

Angel Who Seduced Me -- Angel Who Betrayed Me -- Angel Who Offered Me My Cross to Bear -- Life Is Full of Agony -- Life Is Full of Hate and Pain -- Better Off is Child Who'll Never Breath -- -- In Forever Sleep -- Dream On My Child -- -- [more]

about စုိးျမတ္သူဇာ global search lyrics လုိးကား
Silentium - Dark Whispers

Silentium - Dark Whispers

I will be there when you mock thyself -- In the nighttime, when the shadows dance -- I will be there when you burn thyself -- She betrayed you, coldness tears your soul -- -- Out of the darkness -- Ye've locketh me in -- I have been aneath -- I'll feed your fear -- -- [more]

Its free download စုိးျမတ္သူဇာ music player လုိးကား

Let's search like this:

ေဒါက္တာမေလး ​ေအာစုပ္​မ်ား ​ေရႊမႈံရတီ​ဖူးကား မုိးယုစံ​ေအာ္​ကား ေအးျမတ္သူ ေစာက္ဖုတ္ photoငဒီည ထိုင္​း​ေက်ာင္​သား​ေအားကား ကိုးရီးယားလိုးကား မုိးေဟကုိ ဖူးကား လီးႀကီးနည္း ေစာက္ပက္ပံု ေအးျမတ္သူxnxx com ရတနာခင္sex ျမန္မာအာ္ကားxNXX မိုး​ေဟကို ​ေအာ ကား မိုး​ေဟကို ​ေအာ ကား စိုးျမတ္သူဇာ ေအာကား မိုးယုစံ​ေအာကား ​ေရႊမႈံရတီ လုိးကား ေရႊမူန္ရတီလိုးကား ကိုးရီးယား လိုးကား